Adatkezelés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A Color B.K. 2001 Kft. (2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky út 37/A., adószám: 12566923-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-086682), a továbbiakban „Adatkezelő”, tiszteletben tartja az Ön saját adataihoz fűződő jogait, és mindent megtesz az adatvédelmi törvények előírásainak betartása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogyan használjuk fel a birtokunkban lévő személyes adatait, és hogy miként tudja módosítani, vagy töröltetni velünk ezeket az adatokat.

Általános információ

Adatkezelő a személyes adatokat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott NAIH-94764/2016. adatkezelési nyilvántartási szám birtokában bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • 2011. évi CXII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.);
  • 1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

Az adatkezelés célja

Ön hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait visszavonó nyilatkozatáig kezeljük. Adatkezelő csak olyan személyes adatokat gyűjt, amelyeket a felhasználók önként megadnak. Adatkezelő ezeket az adatokat arra használja, hogy segítségükkel az általuk ajánlott termékről/szolgáltatásról és az ezekhez kapcsolódó akciókról, fogyasztói- és/vagy nyereményjátékokról információt nyújtson, vagy az ügyfél által igényelt információt adjon. Ennek során Adatkezelő e-mailen, telefonon, SMS-ben vagy levélben lép kapcsolatba Önnel. Promóciós ajánlatok esetén a folyamat magában foglalhatja az Ön jogosultságának ellenőrzését és egyéb adminisztratív jellegű tájékoztatást is.

Adatkezelő a személyes adatokat harmadik félnek, a vele kapcsolatban álló más társaságoknak és/vagy olyan egyéb partnereknek, amelyek Adatkezelő megrendelése alapján meghatározott szolgáltatásokat látnak el, nem adja át az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül. Az ilyen feltételek mellett átadott adatok csak az adatgyűjtés céljával megegyező módon és célra használhatók fel.

Személyes adatok kezelésének jogai

Amennyiben Ön engedélyezte a fentiekben jelzett tartalmú információkkal való megkeresést, akkor Adatkezelő kapcsolatba léphet Önnel e-mailben vagy más módon (postai úton vagy telefonon, amennyiben ezek rendelkezésünkre állnak), hogy tájékoztatást nyújtsanak az ajánlott termékekhez/szolgáltatásokhoz, akciókhoz, fogyasztói- vagy nyeremény-játékokhoz kapcsolódó ajánlatokról.

Önnek joga van ahhoz, hogy Adatkezelő által tárolt személyes adatait elérje, javítsa, frissítse vagy törölje. Amennyiben Adatkezelő által tárolt személyes adatait el szeretné érni, javítani, frissíteni vagy törölni szeretné, akkor ezt az alábbi e-mail címeken jelezheti:

Color B.K. 2001 Kft.: info@pearlnails.hu; info@szepsegdepo.hu

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy Adatkezelő az Ön személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után adhat tájékoztatást.

Az adatkezelés visszavonása

Önnek bármikor jogában áll személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni.

Visszavonó, illetve tiltó nyilatkozatát elektronikus (e-mail) kommunikáció esetén közvetlenül a kiküldött reklámanyagban – a „Leiratkozás” linkre kattintva – teheti meg, mely esetben adatai automatikusan törlésre kerülnek. Egyéb esetekben Adatkezelő fentebb ismertetett bármely e-mail címére küldött levéllel nyilatkozhat a tiltásról. Az adatkezelés megszüntetése azt jelenti, hogy az Ön regisztrált adatai törlésre kerülnek Adatkezelőnél, azt továbbiakban semmilyen formában nem őrzik vagy tárolják.

Adatkezelő a rendszerben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adja ki.

A regisztrált személy által tett nyilatkozat

A fenti tájékoztatás megismerése után, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, hogy adatait (név, lakcím, e-mail cím) a Color B.K. 2001 Kft., mint Adatkezelő, jelen nyilatkozat visszavonásáig kezelje és részére közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés, vagy ezzel egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján, reklámot közöljön.